De lager en metode som gjør det mulig å effektivt bestemme allergien mot insektgift

En gruppe tyske forskere fra Freiburg University Medical Center har laget et nytt diagnostisk verktøy, som er effektivt for å bestemme gift allergi for noen insektbitt, for eksempel bier eller veps. Funnet er blitt presentert på den XXX årlige kongressen til European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), som ble holdt 11. til 15. juni i Istanbul (Tyrkia).

Så langt, i testene som ble brukt for å bestemme allergien mot denne typen gift, ble det brukt en uønsket effekt kalt dobbel positivitet, og relatert til kryssreaksjoner eller CCD-er. Med denne nye testen er det mulig å eliminere dette problemet og derfor bestemme nøyaktig hvilken gift som har produsert eller som kan produsere reaksjonen.

Den nye testen gjør det mulig å bestemme nøyaktig hvilken gift som har produsert eller som kan produsere reaksjonen

Oppdagelsen er veldig relevant fordi disse reaksjonstypene kan være ganske alvorlige og til og med føre til det såkalte anafylaktiske 'sjokket', som setter individets liv i alvorlig fare. Dette verktøyet kan skille mellom reelle og "falske" reaksjoner, og derfor hjelpe allergikere til å vite om årsaken er bie- eller vepsegift.

På denne måten, når årsaken var bestemt, kunne reaksjonen forhindres. I denne forstand har flere studier bestemt at den optimale behandlingen av giftallergi er giftimmoterapi.

Kilde: EUROPA PRESS