De oppdager årsaken til slitasjegikt

En studie utført i USA av forskere fra Scripps Institute, der japanske og italienske forskere også har deltatt, demonstrerer den direkte sammenhengen mellom forsvinningen av HGMB2-proteinet og slitasjegikt. I følge forfatterne av studien resulterer mangelen på dette proteinet, som ligger på overflaten av brusk i leddene, i en gradvis forverring av nevnte brusk, et typisk kjennetegn på slitasjegikt.

Ved sykdommens begynnelse påvirkes bruskets overflatesjikt, og når den forringes, utløses en irreversibel prosess som til slutt får de andre brusklagene til å gå tapt, slik at beinene gnir mot hverandre, noe som forårsaker smerte for pasienten

Forskningen viser ifølge forfatterne at det er en direkte sammenheng mellom tapet av et protein assosiert med aldring og utviklingen av slitasjegikt

For studien brukte forskerne mus genetisk mangelfull i HGMB2, og observerte at det er en mangel på dette proteinet - direkte assosiert med aldring - før ødeleggelsen av bruskoverflatelaget. Studiens leder, Dr. Martin Lotz, forklarer at de har oppdaget en mekanisme som hjelper til med å forklare hvordan og hvorfor aldring fører til forverring av leddbrusk. Og han legger til at denne undersøkelsen viser at det er en direkte sammenheng mellom mangelen på dette proteinet og slitasjegikt.

Denne forskningen er en revolusjon når det gjelder nye behandlinger fordi, ifølge forfatterne, kunne nye terapier utvikles som kan stoppe eller forhindre tap av dette proteinet, eller til og med stimulere produksjonen, kunne forhindre eller utrydde denne patologien.