Prognose av angina pectoris

Når vi snakker om prognosen til en pasient med angina, må vi skille mellom de med stabil angina og de som lider av ustabil angina:

Prognose av stabil angina

Alvorlighetsgraden av pasienter med stabil angina avhenger av hvordan ventriklene fungerer (nedre kammer i hjertet) og hva som har vært omfanget av lesjonene forårsaket av mangel på blodforsyning.

Som faktorer med dårlig prognose kan vi fremheve:

  • Koronar anatomi: Når den venstre koronararterien påvirkes, er det en dårligere prognose.
  • Alvorlighetsgraden av iskemi
  • Dårlig funksjon av venstre ventrikkel.
  • Tilstedeværelse av arytmier (unormal hjerterytme).

Prognose for ustabil angina

Ustabil angina er preget av dens uforutsigbare evolusjon. Man har sett at mellom 2 og 5% av pasientene dør den første måneden, og at 5-15% ender opp med hjerteinfarkt.

På grunn av denne veldig varierende utviklingen, bør evalueringen av pasienten med ustabil angina gjennomføres kontinuerlig, fra innleggelse til akuttmottaket.

Anbefalt