Allergisymptomer

De nasale, okulære og bronkiale manifestasjoner, utløst av eksponering for miljømessige antigener (pollen, midd, sopp) er, sammen med kløende gane og ører, de mest karakteristiske allergisymptomene .

Åndedrettsbesvær og plystre (tungpustethet) i brystet utløst av gråt, trening, latter og ikke-spesifikke irritanter (røyk, luftforurensning, spray ...) er entydige tegn på bronkial hyperreaktivitet (astma).

Hudtilstander, som elveblest, visse former for hevelse i bløtvev (angioødem), og en eller annen type eksem og andre hudlesjoner, kan vises i forbindelse med de andre bildene eller isolert sett.

Avsnittene som du vil finne nedenfor, beskriver organer og funksjoner som kan være påvirket av en allergisk tilstand, med dens karakteristiske symptomer:

  • Luftveier
  • Skin.
  • Sansens organer.
  • Fordøyelsessystem