Et kor dannet av Alzheimers pasienter søker å gjenopprette minne gjennom musikk

"Syng med oss", et prosjekt for opprettelse av et korall med Alzheimers og andre demens, ble opprettet for å samarbeide i kampen som kontinuerlig utvikles i Day Center of the Association of Family Alzheimers Valencia (AFAV), der de deltok Disse pasientene kan forbedre livskvaliteten og øke deres selvtillit.

Gjennom refrenget “Les veus de la memoria” opprettes og opprettholdes noen koblinger blant brukerne som letter deres sosialisering, de er i stand til å gråte av glede, å huske et levd øyeblikk, for å glemme et øyeblikk plagene sine, for å etablere mer kontakt nær andre, og til og med lykkes, som de har gjort i sine forestillinger, det mest spilte i Palau de La Música i Valencia.

For øyeblikket har samfunnet vårt en høy befolkningsrate påvirket av degenerative sykdommer, både nevrologiske og fysiologiske. Disse sykdommene berører for det meste voksne, og kommer inn i stadium av alderdom, men ikke bare disse brukerne er de som er rammet av demens. For alle av dem kan musikk være en annen og positiv terapi.

Anbefalt