Et protein, mulig beskyttende mot Alzheimers og senil demens

I følge data fra Framingham Heart Study (Massachusetts, USA), er det mindre sannsynlig at personer som har forhøyede nivåer av leptin - protein produsert av adipocytter (fettceller) - utvikler Alzheimers sykdom og andre typer demens.

For studien målte forskerne leptinkonsentrasjonen til 785 frivillige som ikke led av demens i årene 1990 og 1994. Deretter utførte de mellom 1999 og 2005 en volumetrisk magnetisk resonansavbildning av hjernen til 198 individer med de samme forholdene. I tillegg målte de det globale hjernevolumet og et område som ble kalt det temporale hornet, som indikerer begynnelsen av Alzheimers sykdom og den påfølgende risikoen for demens. På omtrent ni år utviklet 111 deltakere demens, og 89 fikk diagnosen Alzheimers.

Forskerne observerte at de høye nivåene av dette proteinet var relatert til et mindre antall årsaker som kan produsere demens og Alzheimers.

Hvis disse resultatene bekreftes i tilleggsstudier, kan leptinnivåer betraktes som en indikator på sunn aldring i hjernen, og også åpne veier til mulige forebyggende behandlinger og terapier.

Hva er leptin?

  • Det er et protein produsert av adipocytter (fettceller) som hemmer appetitten på nivået av hypothalamus. Underskuddet ditt forårsaker overvekt.
  • Høye nivåer av insulin i blodet, så vel som glukokortikoider, har en stimulerende effekt på leptinsekresjonen.

Anbefalt